Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên năm 2020

Đại học Phú Yên (Tiếng Anh: Phu Yen University) là một trường đại học địa phương, đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thành lập: Tháng 1 năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp hai trường: Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phú Yên. Đại học Phú Yên trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên và chịu sự quản lý nhà nước về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trụ sở chính : 18 Trần Phú, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00 18.5
2 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, D14, D15 18.5
3 Sư phạm Toán học 7140209 A00, B00, A01, D01 18.5
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D14, D10 18.5
5 Sư phạm LỊCH SỬ 7140212 A00, B00, A01, D07 18.5
6 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, D08, A02 18.5
7 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M09 18.5 (điểm thi Văn hoặc Toán + Điểm ưu tiên)/3 >= 6.17
8 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01, C00, D14 18.5
9 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01 18.5
10 Giáo dục Mầm non 51140201 M01, M09 16.5 (điểm thi Văn hoặc Toán + Điểm ưu tiên)/3 >= 5.5
Hệ cao đẳng