Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Răng – Hàm – Mặt năm 2022

Đại Học Răng – Hàm – Mặt là đại học đào tạo chuyên về Răng - Hàm - Mặt đầu tiên của Việt Nam.

Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH)

Thành lập: 15/10/2002.

Trụ sở chính:  40A Tràng thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Răng – Hàm – Mặt:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!