Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng là trường đại học làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn giúp phục vụ cộng đồng, cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như hội nhập quốc tế.

Tên tiếng Anh:The University of Danang, University of Education

Thành lập: 1957

Trụ sở chính: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!