Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2021

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh là trường đào tạo các kỹ sư công nghệ, các giáo viên kỹ thuật có thể đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được đánh giá là một trong những trường kỹ thuật khu vực miền Trung của nước ta.

Tên tiếng Anh: Vinh University of Technology Education

Thành lập: 1960

Trụ sở chính: Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh: