Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2021

Đại học Tài Chính Kế Toán cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực (kinh tế, tài chính...) ở trình độ đại học và sau đại học. Trường thực hiện việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, góp phần vào sự phát triển của kinh tế, xã hội

Tên tiếng Anh: University ỏ finance and accounttancy

Trụ sở chính: Thị Trấn La Hà - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Tài Chính Kế Toán:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 18 Học bạ
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15, XDHB 18 Học bạ
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ