Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2021

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh là trường đại học nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, có sứ mạng cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và trong khu vực về nhiều lĩnh vực: Kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tên tiếng Anh:The University Of Finance And Business Administration (UFBA)

Thành lập:18/9/2012

Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Cơ sở 2: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D11, XDHB 18 Học bạ
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C03, XDHB 18 Học bạ
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C04, XDHB 18 Học bạ
4 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
5 Khoa học máy tính 7340302 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Học bạ
6 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Học bạ
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C04, XDHB 18 Học bạ