Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2022

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh là trường đại học nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, có sứ mạng cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và trong khu vực về nhiều lĩnh vực: Kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tên tiếng Anh:The University Of Finance And Business Administration (UFBA)

Thành lập:18/9/2012

Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Cơ sở 2: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!