Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình Dương năm 2021

Đại học Thái Bình Dương (Tiếng anh : Thai Binh Duong University) là trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Trụ sở chính: 72 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang,Khánh Hòa

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A04, A10, A11, XDHB 6 Xét học bạ
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
4 Đông phương học 7310608 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84, XDHB 6 Học bạ
6 Kế toán 7340301 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
7 Du lịch 7810101 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
8 Luật 7380101 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ