Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình năm 2020

Trường Đại học Thái Bình (tiếng Anh: Thai Binh University) là một trường đại học đa ngành có thương hiệu lâu đời tại vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thành lập: theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.

Trụ sở chính: Tân Bình,Thành Phố Thái Bình

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :