Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng năm 2020

Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng đào tạo cán bộ thể dục thể thao các trình độ trình độ cao đẳng, đại học. Ngoài ra trường làm công tác tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thể dục thể thao.

Tên tiếng Anh: VNUHCM-University of Social Sciences and Humanities

Thành lập: 25/4/2007

Trụ sở chính: 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!