Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) năm 2021

Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) chuyên đào tạo các ngành liên quan đến thủy lợi, là trung tâm nghiên cứu khoa học cũng như trung tâm chuyển giao công nghệ liên quan đến tài nguyên nước.

Tên tiếng Anh: Thuyloi University

Thành lập: 1959

Trụ sở chính: Số 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ chế tạo máy TLA122 A00, A01, D01, D07 0
2 Quản trị kinh doanh TLA402 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
3 Công nghệ thông tin TLA106 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
4 Kỹ thuật điện TLA112 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
5 Kinh tế TLA401 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
6 Kỹ thuật tài nguyên nước TLA202 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
7 Kỹ thuật cơ khí TLA105 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
8 Kỹ thuật ô tô TLA123 A00, A01, D01, D07 0
9 Kỹ thuật xây dựng TLA201 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
10 Thuỷ văn học TLA103 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá TLA121 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
12 Kỹ thuật xây dựng TLA113 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
13 Kỹ thuật xây dựng TLA101 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
14 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ TLA115 A00, A01, D01, D07 0
15 Công nghệ kỹ thuật xây dựng TLA111 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
16 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng TLA110 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
17 Kỹ thuật cấp thoát nước TLA107 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
18 Kỹ thuật tài nguyên nước TLA102 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
19 Kỹ thuật cơ điện tử TLA120 A00, A01, D01, D07 0
20 Kỹ thuật môi trường TLA109 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
21 Kỹ thuật xây dựng TLA104 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
22 Công nghệ sinh học TLA119 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
23 Kỹ thuật hoá học TLA118 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
24 Quản lý xây dựng TLA114 A00, A01, D01, D07, XDHB 0
25 Kế toán TLA403 A00, XDHB 0

Tin tức mới nhất