Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2021

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) (Tiếng anh : Ton Duc Thang University) là đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thành lập: 24/9/1997

Trụ sở chính: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A01, XDHB 34 Toán nhân đôi
Học bạ
2 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A01, XDHB 35.75 Toán nhân đôi
Học bạ
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A01, XDHB 31 Toán nhân đôi
Học bạ
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A01, XDHB 29.5 Toán nhân đôi
Học bạ
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 D07, XDHB 27 Toán nhân đôi
Học bạ
6 Quản lý thể dục thể thao 7810301 D01, XDHB 32 Anh nhân đôi
Học bạ
7 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A01, XDHB 27 Toán nhân đôi
Học bạ
8 Thiết kế công nghiệp 7210402 H00, H01, H02 0
9 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A01, XDHB 37.5 Toán nhân đôi
Học bạ
10 Khoa học môi trường 7440301 D07, XDHB 27 Toán nhân đôi
Học bạ
11 Thiết kế nội thất 7580108 H00, H01, H02 0
12 Thiết kế thời trang 7210404 H00, H01, H02 0
13 Thiết kế đồ họa 7210403 H00, H01, H02 0
14 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, XDHB 35.5 Anh nhân đôi
Học bạ
15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, XDHB 36.5 Toán nhân đôi
Học bạ
16 Kỹ thuật hoá học 7520301 D07, XDHB 33.5 Hóa nhân đôi
Học bạ
17 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, XDHB 37 Quản trị nguồn nhân lực
Anh nhân đôi
Học bạ
18 Công nghệ sinh học 7420201 B08, XDHB 33.75 Sinh nhân đôi
Học bạ
19 Bảo hộ lao động 7850201 D07, XDHB 27 Toán nhân đôi

Học bạ
20 Kinh doanh quốc tế 7340120 D01, XDHB 38 Anh nhân đôi
Học bạ
21 Kỹ thuật xây dựng 7580205 D01, XDHB 27 Toán nhân đôi
Học bạ
22 Quan hệ lao động 7340408 D01, XDHB 32 Chuyên ngành quản lí lao động, Chuyên ngành hành vi tổ chức
Toán nhân đôi
Học bạ
23 Công tác xã hội 7760101 D14, XDHB 27 Văn nhân đôi
Học bạ
24 Kỹ thuật điện 7520201 A01, XDHB 29.5 Toán nhân đôi
Học bạ
25 Toán ứng dụng 7460112 A01, XDHB 28 Toán nhân đôi
Học bạ
26 Việt Nam học 7310630 D14, XDHB 34.25 Du lịch và lữ hành
Văn nhân đôi
Học bạ
27 Xã hội học 7310301 D14, XDHB 33.5 Văn nhân đôi

Học bạ
28 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, XDHB 37 Anh nhân đôi
Học bạ
29 Dược học 7720201 D07, XDHB 36.5 Hóa nhân đôi, học lữ lớp 12 đạt loại giỏi
Học bạ
30 Kiến trúc 7580101 V00, V01 0
31 Thống kê 7460201 A01, XDHB 28 Toán nhân đôi
Học bạ
32 Kế toán 7340301 D01, XDHB 36 Toán nhân đôi
Học bạ
33 Marketing 7340115 D01, XDHB 37.5 Anh nhân đôi
Học bạ
34 Luật 7380101 D01, D14, XDHB 36.5 D01: Anh nhân đôi
D14: Văn nhân đôi
Học bạ
35 Golf 7810302 D01, XDHB 27 Anh nhân đôi
Học bạ
36 Quản trị kinh doanh 7340101N D01, XDHB 36.5 Quản trị nhà hàng khách sạn
Anh nhân đôi
Học bạ
37 Khoa học máy tính 7480101 A01, XDHB 36.5 Toán nhân đôi
Học bạ
38 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A01, XDHB 33 Toán nhân đôi
Học bạ
39 Việt Nam học 7310630Q D14, XDHB 34.25 Du lịch và quản lí du lịch
Văn nhân đôi
Học bạ
40 Ngôn ngữ Anh F7220201 D01, XDHB 35.5 Chương trình chất lượng cao

Anh nhân đôi

Học bạ
41 Việt Nam học F7310630Q D14, XDHB 31.5 Chương trình chất lượng cao

Văn nhân đôi

Học bạ
42 Quản trị kinh doanh F7340101 D01, XDHB 35.5 Quản trị nguồn nhân lực
Chương trình chất lượng cao
Anh nhân đôi
Học bạ
43 Quản trị kinh doanh F7340101N D01, XDHB 34.5 Quản trị nhà hàng khách sạn

Chương trình chất lượng cao

Anh nhân đôi

Học bạ
44 Marketing F7340115 D01, XDHB 36 Chương trình chất lượng cao

Anh nhân đôi

Học bạ
45 Kinh doanh quốc tế F7340120 D01, XDHB 36.25 Chương trình chất lượng cao

Anh nhân đôi

Học bạ
46 Tài chính - Ngân hàng F7340201 D01, XDHB 34.5 Chương trình chất lượng cao

Toán nhân đôi

Học bạ
47 Kế toán F7340301 D01, XDHB 33.5 Chương trình chất lượng cao

Anh nhân đôi

Học bạ
48 Luật F7380101 D01, D14, XDHB 34.5 Chương trình chất lượng cao
D01: Anh nhân đôi
D14: Văn nhân đôi
Học bạ
49 Công nghệ sinh học F7420201 B08, XDHB 27 Chương trình chất lượng cao
Sinh nhân đôi
Học bạ
50 Khoa học máy tính F7480101 A01, XDHB 34.5 Chương trình chất lượng cao

Toán nhân đôi

Học bạ
51 Kỹ thuật phần mềm F7480103 A01, XDHB 35 Chương trình chất lượng cao
Toán nhân đôi
Học bạ
52 Kỹ thuật điện F7520201 A01, XDHB 27 Chương trình chất lượng cao
Toán nhân đôi
Học bạ
53 Kỹ thuật điện tử - viễn thông F7520207 A01, XDHB 27 Chương trình chất lượng cao

Toán nhân đôi

Học bạ
54 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá F7520216 A01, XDHB 27 Chương trình chất lượng cao

Toán nhân đôi

Học bạ
55 Kỹ thuật xây dựng F7580201 A01, XDHB 27 Chương trình chất lượng cao

Toán nhân đôi

Học bạ