Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2020

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Tiếng anh : Ho Chi Minh City University of Culture) là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thành lập: 03/01/1976

Trụ sở chính: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103B D01, C00, D15, D10 24
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A D01, C00, D15, D10 25
3 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 D01, C00, D15, D09 15
4 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 D01, C00, D15, D10 15
5 Thông tin - thư viện 7320201 D01, C00, D15, D09 15
6 Quản lý văn hoá 7229042A D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội
7 Quản lý văn hoá 7229042B D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch
8 Bảo tàng học 7320305 D01, C00, D15, D09 15
9 Văn hoá học 7229040C D01, C00, D15, D09 20 Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa
10 Văn hoá học 7229040A D01, C00, D15, D09 16.5 Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
11 Du lịch 7810101 D01, C00, D15, D10 24
12 Quản lý văn hoá 7229042C R01, R02, R03, R04 15 Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn hóa Nghệ thuật
13 Quản lý văn hoá 7229042D D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch
14 Văn hoá học 7229040B D01, C00, D15, D09 15 Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa