Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Việt Bắc năm 2022

Trường Đại học Việt Bắc (Tiếng anh :Viet Bac University ) là trường đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học cho Đất nước. trường đại học tư thục, đa ngành, hoạt động không vì lợi nhuận, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước.

Thành lập: Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Trụ sở chính: Đường 1B-Phường Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!