Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2020

Đại Học Y Dược Thái Bình đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đa cấp trong khối ngành khoa học sức khỏe. Hiện nay trường thực hiện thêm công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tên tiếng Anh: Thai Binh University of Medicine

Thành lập: 23/7/1968

Trụ sở chính: P. Kỳ Bá, Thái Bình, Thái Bình.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Y Dược Thái Bình:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y học dự phòng 7720110 B00 19.75
2 Điều dưỡng 7720301 B00 24.4
3 Dược học 7720201 A00 25.75 Thứ tự nguyện vọng không lớn hơn 3
4 Y khoa 7720101 B00 27.15 Thứ tự nguyện vọng không lớn hơn 3
5 Y tế công cộng 7720701 A00 16
6 Y tế công cộng 7720701 B00 16