Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2020

Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Tiếng anh: Yersin University) là trường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam bộ

Thành lập: 27/12/2004 theo Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trụ sở chính: 27 Tôn Thất Tùng – Phường 8 – Tp.Đà Lạt- Lâm Đồng-Việt Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, D15 15 Gồm các chuyên ngành:
1. Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
2. Quản trị lữ hành
2 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, A01, D01 14 Gồm các chuyên ngành:
1. Công nghệ môi trường
2. Quản lý môi trường
3. Tư vấn môi trường
3 Thiết kế nội thất 7580108 H00, H01, V00, V01 15
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00 15 Gồm các chuyên ngành:
1. Quản trị kinh doanh
2. Kế toán doanh nghiệp
3. Tài chính - Ngân hàng
5 Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, A01, D01 14 Gồm các chuyên ngành:
1. Công nghệ sinh học thực vật
2. Công nghệ vi sinh vật
6 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 15
7 Điều dưỡng 7720301 B00, A01, D01, D08 19
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 15 Gồm các chuyên ngành:
1. Ngôn ngữ Anh
2. Tiếng Anh Du lịch
3. Tiếng Anh thương mại
9 Dược học 7720201 A00, B00, D07, C08 21
10 Kiến trúc 7580101 H00, H01, V00, V01 15
11 Đông phương học 7310608 A01, D01, C00, D15 15 Gồm các chuyên ngành:
1. Hàn Quốc
2. Nhật Bản
12 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, C00 15
13 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, D07, C08 15
14 Luật 7380107 A00, D01, C00, C20 15 Luật kinh tế