Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2020

Học viện An ninh nhân dân (C500) (Tiếng anh :People security academy) trực thuộc Bộ Công an là trường đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách của người cán bộ An ninh; nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Học viện An ninh nhân dân đang đào tạo các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng nâng cao. Trong đó, đào tạo đại học theo các ngành: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật (chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự); Văn bằng 2 Xây dựng Đảng và Chính Quyền Nhà Nước, ngoài ra, Học viện còn đào tạo hệ dân sự các ngành: Luật, Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thành lập: 25/06/1946

Trụ sở chính: 125 Trần Phú,Văn Quán,Hà Đông ,Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 20.66 Đối với NAM
2 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 21.54 Đối với NAM
3 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 21.78 Đối với NAM
4 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 27.7 Đối với NỮ
5 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 28.18 Đối với NỮ
6 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 28.1 Đối với NỮ
7 An toàn thông tin 7480202 A00 28.3 Phía Bắc
8 An toàn thông tin 7480202 A01 23.46 Phía Bắc
9 An toàn thông tin 7480202 A00 27.45 Phía Nam
10 Gửi đào tạo ngành Y 7860100 B00 25.75
11 An toàn thông tin 7480202 A01 23.65 Phía Nam

Tin tức mới nhất