Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng năm 2020

Học viện Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trường đại học quân sự đào tạo sĩ quan và nhân viên các chuyên ngành Biên phòng, Việt Nam.

Thành lập: 20/5/1963

Trụ sở chính: Thanh Vị -Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :

 
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Biên phòng 7860214 C00 28.5 Thí sinh Nam miền Bắc

Thí sinh mức điểm 28.5 điểm:
Tcp1: Ngữ văn >=8.25

Tcp2: Sử>=9.25

Tcp3: Địa =10
2 Biên phòng 7860214 A01 24.7 Thí sinh Nam miền Bắc
3 Biên phòng 7860214 C00 27.5 Thí sinh Nam Quân khu 9
4 Biên phòng 7860214 A01 27 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT - Huế)
5 Biên phòng 7860214 C00 27 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT - Huế)
6 Biên phòng 7860214 A01 25.4 Thí sinh Nam Quân khu 5
7 Biên phòng 7860214 C00 27 Thí sinh Nam Quân khu 5, thí sinh đạt mức 27.0: điểm môn Văn >=8.25
8 Biên phòng 7860214 A01 22.25 Thí sinh Nam Quân khu 9
9 Biên phòng 7860214 C00 26.25 Thí sinh Nam Quân khu 7, thí sinh mức 26.25 điểm: điểm Môn Văn >=8
10 Biên phòng 7860214 A01 20.4 Thí sinh Nam Quân khu 7