Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2021

Học Viện Chính Sách và Phát Triển chuyên thực hiện công việc thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật như: quản lý nhà nước về việc đầu tư, phát triển, thống kế và kế hoạch quản lý nhà nước các dịch vụ công. Trường Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của cơ quan Chính phủ

Thành lập: 04/01/2008

Trụ sở chính: Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viên Chính Sách và Phát Triển:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh tế phát triển 7310105 D01, D96, D90, A16, XDHB 8 8 thang 10
24 thang 30
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01, XDHB 8.5 8.5 thang 10
25.5 thang 30
4 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, C02, XDHB 7.3 7.3 thang 10
21.9 thang 30
5 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01, D07, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30
6 Luật 7380107 A00, A01, D01, D09, XDHB 8.2 8.2 thang 10
24.6 thang 30
7 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C01, XDHB 8.3 8.3 thang 10
24.9 thang 30