Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2020

Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân đào tạo các sĩ quan chính trị, làm việc trong các đơn vị quân đội đóng quân trên cả nước. Góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước,

Thành lập: 01/3/2014

Trụ sở chính: 29 Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 21.4 Nam phía Bắc
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 25.93 Nữ phía Bắc
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 27.3 Nam phía Nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 A01 25.71 Nữ phía Bắc
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 20.81 Nam phía Bắc
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 27.34 Nữ phía Bắc
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 22.59 Nam phía Bắc
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 C03 26.35 Nữ phía Nam
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 23.06 Nam phía Bắc
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 26.68 Nữ phía Bắc
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 7310200 D01 26.06 Nữ phía Nam