Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2021

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) là trường chuyên nghiên cứu và đào tạo cử nhân đại học, sau đại học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cũng như truyền thông. Học viên Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông là trường trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên tiếng Anh:Telecommunications Institute of Technology (PTIT)

Thành lập: 11/07/1997

Trụ sở chính: Km10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 25.35 Điểm TN THPT
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 25.65 Điểm TN THPT
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 26.55 Điểm TN THPT
4 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 26.35 Điểm TN THPT
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 26.5 Điểm TN THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 25.9 Điểm TN THPT
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 26.9 Điểm TN THPT
8 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 26.55 Điểm TN THPT
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 25.75 Điểm TN THPT
10 Marketing 7340115 A00, A01, D01 26.45 Điểm TN THPT
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 23.58
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 25.32
13 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 26.93
14 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 25.81
15 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 24.97
16 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 27.44
17 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 27.21
18 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 23.46
19 Marketing 7340115 A00, A01, D01 25.97
20 Công nghệ tài chính 7340208 A00, A01 25.9 Điểm TN THPT