Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) năm 2021

Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) là đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, là nơi thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, các kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và là nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước

Tên tiếng Anh: National Academy of Public Administration (NAPA)

Thành lập: 25/05/1959

Trụ sở chính: 77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lí nhà nước 7310205 C00 0
2 Quản lí nhà nước 731020 A00, A01, D01 0

Tin tức mới nhất