Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2020

Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) là đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, là nơi thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, các kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và là nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Tên tiếng Anh: VNUHCM-University of Social Sciences and Humanities

Thành lập: 30/10/1976

Trụ sở chính: Số 10, đường 3/2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!