Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2020

Học viện Ngân hàng (Tiếng anh : Banking Academy) là trường đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.

Thành lập:  từ năm 1961

Trụ sở chính: Số 12 đường Chùa Bộc , Quận Đống Đa, Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :