Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao năm 2020

 

Học viện Ngoại giao (Tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam), là trường đại học đào tạo chuyên ngành ngoại giao duy nhất ở Việt Nam, là cơ quan sự nghiệp tương đương cấp Tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cùng với Ủy ban Biên giới quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thành lập: 1964

Trụ sở chính: 69 Phố Chùa Láng , Phường Láng Thượng,Đống Đa, Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :

 
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Truyền thông quốc tế 7320107 A01, D01 27
2 Kinh tế 7310106 A00, A01, D01 26.7
3 Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01 26.6
4 Luật 7380108 A01, D01 26
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 34.75
6 Truyền thông quốc tế 7320107 D03, D04 26
7 Quan hệ quốc tế 7310206 D03, D04 25.6