Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự năm 2020

Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự

Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA)

Trụ sở chính: Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Y khoa 7720101 A00, B00 26.5 Áp dụng cho thí sinh Nam xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc
Thí sinh mức 26.5, tiêu chí phụ 1
- Toán >=9 (A00)
- Sinh >=9 (B00)
2 Y khoa 7720101 A00, B00 25.55 Ưu tiên xét tuyển thí sinh Nữ miền Bắc
3 Y khoa 7720101 A00, B00 28.65 Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc
Thí sinh ở mức điểm 28.65, tiêu chí phụ 1
Toán >=9.4 (A00)
Sinh >=8.5 (B00)
4 Y khoa 7720101 A00, B00 25.5 Áp dụng cho thí sinh Nam xét điểm thi TN THPT khu vực miền Nam
5 Y khoa 7720101 A00, B00 26.7 Ưu tiên xét tuyển thí sinh Nữ khu vực miền Nam
6 Y khoa 7720101 A00, B00 28.3 Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực Miền Nam
7 Y khoa 7720101 A00, B00 23.35 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh Nam khu vực miền Bắc
8 Y khoa 7720101 A00, B00 24.75 Xét HSG bậc THPT thí sinh Nữ miền Bắc
9 Y khoa 7720101 A00, B00 25 Xét tuyển HSG bậc THPT thí sinh Nữ khu vực miền Nam