Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2021

Học viện Tòa án (tiền thân: Trường Cán bộ Tòa án) (Tiếng anh: VietNam Court Academy) có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Thành lập: Năm 1994, Trường Cán bộ Tòa án trực thuộc TANDTC được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành lập lại theo Nghị quyết số 210/UBTVQH khóa IX ngày 20-5-1994 và Quyết định thành lập số 100/TCCB ngày 23-8-1994 của Chánh án TANDTC. Ngày 30/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1191/QĐ-TTg thành lập Học viện Tòa án trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án.

Trụ sở chính : Đường 282 Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01, XDHB 24.64 Nam miền Bắc
Học bạ
2 Luật 7380101 C00, XDHB 25.82 Nam miền Bắc
Học bạ
3 Luật 7380101 A01, XDHB 25.07 Nam miền Bắc
Học bạ
4 Luật 7380101 A00, XDHB 25.59 Nam miền Bắc
Học bạ
5 Luật 7380101 D01, XDHB 26.72 Nữ miền Bắc
Học bạ
6 Luật 7380101 C00, XDHB 26.87 Nữ miền Bắc
Học bạ
7 Luật 7380101 A01, XDHB 25.92 Nữ miền Bắc
Học bạ
8 Luật 7380101 A00, XDHB 27.29 Nữ miền Bắc
Học bạ
9 Luật 7380101 C00, XDHB 26.35 Nam miền Nam
Học bạ
10 Luật 7380101 A01, XDHB 24.97 Nam miền Nam
Học bạ
11 Luật 7380101 A00, XDHB 25.25 Nam miền Nam
Học bạ
12 Luật 7380101 D01, XDHB 28.4 Nam miền Nam
Học bạ
13 Luật 7380101 C00, XDHB 27.56 Nữ miền Nam
Học bạ
14 Luật 7380101 A01, XDHB 26.18 Nữ miền Nam
Học bạ
15 Luật 7380101 A00, XDHB 28.26 Nữ miền Nam
Học bạ
16 Luật 7380101 D01, XDHB 25.23 Nữ miền Nam
Học bạ