Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng là Khoa trực thuộc trường Đại học Đà Nẵng. Khoa chuyên đào tạo các kỹ sư công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội.

Tên tiếng Anh:School of Information and Communication Technology - The University of Danang (SICT)

Trụ sở chính: 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, D01, D90, XDHB 18 TO >= 6.4
TTNV <=1
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90, XDHB 18 TO >= 7.2
TTNV <=2
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D90, XDHB 18 TO >= 6
TTNV <= 3