Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2021

Khoa Du Lịch – Đại Học Huế là trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của khu vực MT-TN và cả nước.

Tên tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism, Hue University

Trụ sở chính: 22 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế: