Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Du Lịch – Đại Học Huế năm 2020

Khoa Du Lịch – Đại Học Huế là trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của khu vực MT-TN và cả nước.

Tên tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism, Hue University

Trụ sở chính: 22 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Du Lịch – Đại Học Huế:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, D01, C00, D10 20 Xét học bạ
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, D10 21 Xét học bạ
3 Quản trị khách sạn 7810201 A00, D01, C00, D10 21 Xét học bạ
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, D10 23 Xét học bạ
5 Du lịch điện tử 7810102 A00, D01, C00, D10 19 Xét học bạ
6 Du lịch 7810101 A00, D01, C00, D10 20 Xét học bạ
7 Quản trị du lịch và khách sạn 7810104 A00, D01, C00, D10 24 Xét học bạ