Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng năm 2022

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng có chức năng đào tạo, giảng dạy các sinh viên môn học Giáo dục thể chất, các ngành trong trường Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra nhà trường còn đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành thể dục thể thao, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

Tên tiếng Anh: Faculty of Physical Education - UD

Thành lập: 10/10/1945

Trụ sở chính:62 Ngô Sĩ Liên, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Hoà Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!