Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2020

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế là trường đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Thành lập: 2019

Trụ sở: 01 Điện Biên Phủ và số 05 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00, A01, D07 20 Xét học bạ
(Hệ cử nhân)
2 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480112KS A00, A01, D07 20 Xét học bạ
(Hệ kỹ sư)
3 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D07 18 Xét học bạ
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D07 19 Xét học bạ