Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên là trường có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nhằm phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía bắc. Khoa còn có sứ mệnh quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài.

Tên tiếng Anh: Faculty of Foreign Languages ​​- TNU

Thành lập: 31/12/2007

Trụ sở chính: Z115 Đường, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!