Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Huế năm 2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế:  là cơ sở chuyên đại học đa ngành, đa lĩnh vực; có tính tự chủ cao. Khoa phát triển dựa trên cơ sở phát huy lợi thế liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế, từ đó cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thành lập: theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế

Trụ sở: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!