Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2020

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên trực thuộc Đại học Thái Nguyên làm công tác đào tạo Đại học hoặc sau Đại học thuộc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường, khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội.

Tên tiếng Anh: International School

Thành lập: 16/06/2011

Trụ sở chính: Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B00, D15, D08, D10 15.1
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D10 16.1
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D10 15.8
4 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D10 15.45