Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên trực thuộc Đại học Thái Nguyên làm công tác đào tạo Đại học hoặc sau Đại học thuộc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường, khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội.

Tên tiếng Anh: International School

Thành lập: 16/06/2011

Trụ sở chính: Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên: