Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng đào tạo các cử nhân, bác sĩ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể làm việc trong môi trường bệnh viện, phòng khám hoặc các viện nghiên cứu trên cả nước.

Thành lập: 16/3/2007

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 26.45 TO >= 9.2; SI >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV <= 3
2 Điều dưỡng 7720301 B00, XDHB 19.7 TO >= 8.2; SI >= 4; HO >= 7.25; TTNV <= 3
3 Dược học 7720201B B00 25.75 TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV <= 8
4 Dược học 7720201A A00 25.35 TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV <= 2
5 Y khoa 7720101 B00 26.5 TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV <= 2