Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2022

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực cho các tỉnh Tây Nguyên cũng như các tỉnh vùng Đông nam Lào, Đông bắc. Phân hiệu đã từng bước xây dựng nguồn lực, các cơ sở thí nghiệm, thực hành để nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả lao động xã hội của cộng đồng các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên.

Tên tiếng Anh: The University of Danang - Campus in Kontum

Thành lập: 14/02/2007

Trụ sở chính: 704 Phan Đình Phùng, Quang Trung, Kon Tum.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!