Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2021

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị là trường đào tạo các cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức năng lực nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Trường tuyển sinh các khối ngành kỹ thuật, công nghệ và nhiều khối ngành khác.

Thành lập: 2003

Trụ sở chính: Điện Biên Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị: