Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2020

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị là trường đào tạo các cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức năng lực nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Trường tuyển sinh các khối ngành kỹ thuật, công nghệ và nhiều khối ngành khác.

Thành lập: 2003

Trụ sở chính: Điện Biên Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, A09, C14 19 Xét học bạ
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C00, D10 18 Xét học bạ
3 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, D07, B04, A09 18 Xét học bạ
4 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, A09, C14 18 Xét học bạ
5 Kinh tế 7580301 A00, A01, B04, A09 18 Xét học bạ
6 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B04, C16 18 Xét học bạ