Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2020

Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai là trường đào tạo nguồn nhân lực quản lý, cán bộ quản lý, khoa học trình độ cao phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành lập: 22/05/2006 theo quyết định số 2539/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trụ sở chính:Đường Trần Nhật Duật, thôn 01, xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai: