Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2022

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị là trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Sĩ quan Chính trị. Trường có nhiệm vụ đào tạo các chính trị viên, các giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành lập: 14/01/1976

Trụ sở chính: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!