Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị năm 2020

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị là trường trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Sĩ quan Chính trị. Trường có nhiệm vụ đào tạo các chính trị viên, các giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành lập: 14/01/1976

Trụ sở chính: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 24.3 Thí sinh Nam miền Bắc
2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 28.5 Áp dụng cho thí sinh Nam miền Bắc
Xét điểm thi TN THPT
3 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 24.65 Thí sinh Nam miền Nam
4 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 D01 23.25 Thí sinh Nam miền Nam
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 C00 27 Áp dụng cho thí sinh Nam miền Nam, xét điểm thi TN THPT
Thí sinh mức 27.0 điểm: điểm môn Văn >=9.0
6 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 A00 25.9 Thí sinh Nam miền Bắc