Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2020

Trường Sĩ quan Đặc công là một trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh chủng Đặc công, là một trong những nơi đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công và các đơn vị trong toàn quân.

Thành lập: 20/7/1967

Trụ sở chính:  Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Đặc công 7860207 A00, A01 24.15 Thí sinh Nam miền Bắc
2 Chỉ huy tham mưu Đặc công 7860207 A00, A01 23.6 Thí sinh Nam miền Nam