Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm 2020

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam.Là trung tâm giáo dục-đào tạo sĩ quan chỉ huy phân đội pháo binh trình độ đại học và nghiên cứu khoa học quân sự pháo binh,khoa học xã hội nhân văn quân sự; thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo,bồi dưỡng chuyên ngành pháo binh; cung cấp nguồn nhân lực pháo binh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng pháo binh toàn quân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành lập: 18/2/1957

Trụ sở chính: Xã Thanh Mỹ , Thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Pháo binh 7860205 A00, A01 24.4 Thí sinh Nam miền Bắc


Thí sinh mức 24.40 điểm:

- Tcp1: môn Toán >=8.4

- Tcp2: môn Lý >=8.25
2 Chỉ huy tham mưu Pháo binh 7860205 A00, A01 22.1 Thí sinh Nam miền Nam