Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm 2020

Trường Sĩ quan Phòng hóa (Tiếng anh: Ministry ò Education and Traing) trực thuộc Binh chủng Hóa học- Bộ Quốc phòng Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Thành lập: 21/9/1976

Trụ sở chính:  xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy kỹ thuật Hoá học 7860229 A00, A01 23.65 Thí sinh Nam miền Bắc
2 Chỉ huy kỹ thuật Hoá học 7860229 A00, A01 22.7 Thí sinh Nam miền Nam