Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc năm 2022

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc là trường đào tạo các sĩ quan có trình độ cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy tham mưu thông tin liên lạc (hệ quân sự) và ngành cử nhân công nghệ thông tin và truyền thông (hệ dân sự).

Thành lập: 13/08/2013 Theo quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở chính: Số 101, Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!