Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2021

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng là trường đại học được Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh lựa chọn và giao nhiệm vụ hợp tác với các trường đại học của Vương quốc Anh. Viện đào tạo bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các khóa bồi dưỡng ngắn hạn giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng về kinh tế, kinh doanh...làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tên tiếng Anh: VN-UK INSTITUTE FOR RESEARCH AND EXECUTIVE EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG

Thành lập: 02/10/2014

Trụ sở chính: 158A Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 A00, A01, D01, D10 19.5 TTNV<=8
2 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124-THM A00, A01, D01, D10 19.8 Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM), TTNV<=3
3 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 A00, A01, D01, D90 20 TTNV<=4
4 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204DT A00, A01, D01, D90 21 chuyên ngành khoa học dữ liệu, TTNV<=3
5 Khoa học Y sinh 7420204 A00, B00, D07, D08 19.5 TTNV<=5