Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Full đáp án 24 mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2)

Chiều ngày 3/9/2020, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Dưới đây là full đáp án 24 mã đề . (F5 để cập nhật đề và đáp án mới nhất).

1. Đề thi

Mã đề 112 Mã đề 104 Mã đề 107 Mã đề 120

2. Đáp án

Mã đề 112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D A D D A A C D C B C C D D B B B D B D B B A A A
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C B C A A C B D C D C D D D C B C A C A C B C D B

Mã đề 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A C D A C B D D C C D B B A A A A D C A C A D B
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A B D A D B B C B B D D C A B C C A C D C D B D B

3. Nhận định