Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Đại học Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hà Nội tăng 205 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm 2021.

TT
Đối tượng
tuyển sinh
Tỷ lệ
chỉ tiêu
Tiêu chí Điều kiện 1 Điều kiện 2

Kết quả bài thi

Trung bình cộng môn ngoại ngữ
bậc THPT
TBC điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT
năm 2022
1 Thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 50%
2  Thí sinh xét tuyển thẳng theo quy định của   Bộ năm 2022
5%
3 Thí sinh diện dự bị ĐH dân tộc năm 2022
XÉT TUYỂN KẾT HỢP
4 Thí sinh THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 20% Theo Phụ lục 4 từ 7,0 từ 7,0
5 Thí sinh các lớp chuyên, song ngữ THPT chuyên, THPT trọng điểm
10%
TBC 05 HK THPT từ 7,0
từ 7,0
từ 7,0
6 Thí sinh đạt giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/thành phố
7 Thí sinh là thành viên đội tuyển HSG cấp QG
8 Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
9 Thí sinh tham dự Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia
10 Thí sinh có điểm SAT 1100/1600
11 Thí sinh có điểm ACT 24/36
12 Thí sinh có điểm A-Level, UK 60/100
13 Thí sinh có kết quả đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia HN
tổ chức trong năm học 2021 – 2022
15%
từ 105/150 từ 7,0 từ 7,0
14 Thí sinh có kết quả đánh giá năng lực do ĐH Bách khoa HN
tổ chức trong năm học 2021 – 2022
Từ 64.8 từ 7,0 từ 7,0
15 Thí sinh có kết quả đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM
tổ chức trong năm học 2021 – 2022
từ 850/1200 từ 7,0 từ 7,0
Tổng cộng 100%