Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD-ĐT vẫn sẽ ra đề thi

Năm 2021, Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục ra đề thi như năm 2020, về cơ bản kỳ thi vẫn giữ ổn định so với năm 2020.

Chiều ngày 23/9, Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã họp phiên toàn thể trong đó có nội dung về tuyển sinh ĐH, CĐ; định hướng tổ chức thi, xét công nhân tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bộ GD-ĐT vẫn sẽ ra đề thi

Tại phiên họp, theo đa số thành viên hội đồng cơ bản nhất trí, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ giai đoạn 2021 – 2025 vẫn giữ ổn định và từng bước hoàn thiện mô hình kỳ thi như năm 2020. Trong đó, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận bao gồm trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm triển khai của địa phương, cơ sở GD ĐH.

Hình thức kỳ thi tốt nghiệp trong giai đoạn tới vẫn là thi trên giấy. Thi trên máy tính được khuyến khích tổ chức nếu các địa phương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện: ngân hàng câu hỏi thi, nhân lực, thiết bị, quy trình… đảm bảo yêu cầu tương quan với thi trên giấy và thí sinh có thể được dự thi một số lần trong năm.

Các bài thi trong năm tới vẫn có 5 bài thi gồm: 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ); 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học; 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh giáo dục THPT và tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Nội dung thi chủ yếu là chương trình lớp 12 nằm trong chương trình THPT hiện hành. Ngân hàng câu hỏi thi được đảm bảo chất lượng và bổ sung về số lượng một cách khách quan và tin cậy.

Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục tổ chức xây dựng, cung cấp đề thi cho các địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất trong đánh giá trên toàn quốc; đồng thời có quy định (ma trận/cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi, quy trình thực hiện) và có những giải pháp hỗ trợ các địa phương xây dựng ngân hàng câu hỏi thi để có đủ điều kiện chủ trì ra đề thi các năm sau.

Trong  phương án tuyển sinh ĐH, nếu có thay đổi lớn cần công bố trước 3 năm.

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo quy định. Các trường ĐH, CĐ vẫn tiếp tục sử dụng các phương thức tuyển sinh như năm 2020 căn cứ từ điểm thi do các trung tâm khảo thí có uy tín được ộ GD-ĐT công nhận hoặc do các tổ chức khảo thí uy tín của nước ngoài đánh giá,…

Nhằm đảm  bảo tính ổn định của lộ trình tuyển sinh, các cơ sở đào tạo có phương án và kế hoạch rõ ràng và thực hiện đúng cam kết để xã hội có lòng tin và ủng hộ. Nếu có những thay đổi lớn, các trường tuyển sinh cần có thông báo trước 3 năm. Để đảm bảo chất lượng đào tạo các cơ sở ĐH, CĐ cần sử dụng phương thức tuyển sinh phù hợp với năng lực học tập theo từng khối ngành.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, cần thúc đẩy chính sách hỗ trợ sớm đi vào thực tiễn và linh hoạt trong nguồn tuyển.

Trong các khẩu tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong tất cả các khâu nhằm cập nhập thông tin một cách nhanh gọn. Vậy nên, các cơ cở ĐH, CĐ cũng chủ động tiếp cận những thành tựu khoa học trong công tác tuyển sinh và dạy học, đặc biệt về đo lường và đánh giá.

Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các quy chế, hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT; hoàn thiện cơ chế, điều kiện thực hiện phân cấp để các cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức thi THPT. Bộ GD-ĐT cũng sẽ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn tổ chức thẩm định và giám sát việc bảo đảm các quy định về tổ chức thi trên máy tính và tiêu chuẩn tổ chức thi trên máy tính đối với các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn; ban hành các quy chế tuyển sinh đến các cơ sở giáo dục.

Các tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp THPT cần tuân theo quy định của luật Giáo dục và quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)