Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nhận định và phân tích đề tham khảo tổ hợp KHXH thi tốt nghiệp THPT 2021

Xem thêm: Đề và đáp án tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các môn

NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ THI THAM KHẢO  BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI (Phần Lịch sử và Địa lí)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Tổ Xã hội – Hệ thống giáo dục HOCMAI

1. Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Mỗi môn thi thành phần Địa lí; Lịch sử vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố. Trong đó, phạm vi câu hỏi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, đảm bảo theo tinh thần điều chỉnh nội dung dạy học của công văn 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT.

2. Về độ khó của các bài thi thành phần

Mức độ câu hỏi nhận biết thông hiểu chiếm khoảng 70-75% đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, các câu hỏi chủ yếu trong SGK, nội dung rõ ràng không lắt léo. 25-30% câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo mục tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. 

Môn Lịch sử: 

– Phần kiến thức dưới 7 điểm: 75% câu hỏi thuộc mức độ NB – TH, trong đó các câu hỏi tập trung vào phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000. Các câu hỏi đều là những kiến thức cơ bản, hỏi về đặc trưng của các sự kiện lịch sử hoặc nét tiêu biểu của từng giai đoạn. Đề thi có sự tương đồng với đề Tốt nghiệp THPT 2020, đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp. Đặc biệt, câu 20 hỏi về kiến thức bài 25 (là nội dung thuộc chương trình giảm tải theo công văn 5842/BGDĐT-VP nhưng theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH vẫn dạy, nên nếu học sinh không chú ý hoặc chủ quan có thể bỏ qua nội dung này).

– Phần kiến thức trên 7 điểm: 25% câu hỏi thuộc phần kiến thức trên 7, trải đều ở các chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1919  đến 1975, không có câu hỏi lịch sử thế giới thuộc nội dung này. Dạng bài so sánh chiếm tỉ lệ lớn 4/10 câu, ngoài ra dạng bài liên chuyên đề cũng xuất hiện nhiều như liên hệ kiến thức lịch sử thế giới – lịch sử Việt Nam hoặc nhận xét, tổng kết cả giai đoạn lịch sử để tìm ra điểm đặc trưng, tiêu biểu

– Câu hỏi khó: Câu 33, 36, 38 đây là những câu hỏi vừa đòi hỏi sự so sánh giữa các giai đoạn vừa phải tổng kết, đánh giá đặc trưng của giai đoạn đó. Học sinh nếu không nắm chắc kiến thức, không có khả năng khái quát và phân tích thì không thể hoàn thành được.

Môn Địa lí:  

Lớp Chuyên đề Nhận biết Thông hiểu VD VDC Số câu
12
(có 10 chuyên đề)
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) 1 1
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 -1991), Liên bang Nga (1991 -2000) 1 1
Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh (1945 – 2000) 3 3
Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000) 2 1 3
Quan hệ quốc tế (1945 – 2000) 1 1
Cách mạng KHKT (1945 – 2000) 1 1
Việt Nam từ năm 1919 – 1930 2 3 2 1 8
Việt Nam từ năm 1930 – 1945 2 1 2 1 6
Việt Nam từ năm 1945- 1954 3 1 1 1 6
Việt Nam từ năm 1954 – 1975 4 1 1 1 7
Việt Nam từ năm 1975 – 2000 1 1
11
(có 1 chuyên đề)
Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 2 2
Tổng số câu 23 7 6 4 40
Tỉ lệ (%) 57.50% 17.50% 15.00% 10.00% 100.00%

– Phần kiến thức dưới 7 điểm: 70% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu, không có câu hỏi lí thuyết thuộc nội dung lớp 11. Trong đ, đề thi có 15 câu hỏi sử dụng Atlat tăng 1 câu so với đề Tốt nghiệp THPT 2020, đặc biệt có dạng câu hỏi Atlat mới như câu 59, 60 học sinh phải khai thác, đối chiếu hai lược đồ trong cùng một trang để tìm ra đáp án đúng. 

– Phần kiến thức trên 7 điểm: 30% câu hỏi thuộc mức độ vận dụng – vận dụng cao tập trung ở các chuyên đề Địa lí các vùng kinh tế và thực hành kĩ năng địa lí. Giống như đề Tốt nghiệp THPT 2020, các câu hỏi tập trung kiểm tra đặc trưng của từng ngành kinh tế, vùng kinh tế. Riêng câu hỏi về kĩ năng với bảng số liệu, học sinh cần hiểu khái niệm xuất siêu, nhập siêu để trả lời câu hỏi.

– Câu hỏi khó: Câu 77, 78, 79 là những câu hỏi khó, nội dung đi sâu vào một vấn đề nhỏ, các phương án có độ nhiễu cao dễ gây nhầm lẫn. 

Giáo dục công dân:

Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức

Mỗi môn thi thành phần Giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Trong đó, có 90% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, phân bổ ở tất cả các chuyên đề, 10% câu hỏi thuộc chuyên đề Công dân với kinh tế của chương trình lớp 11.

Về độ khó của các bài thi thành phần:Phần kiến thức dưới 7 điểm: 75% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết – thông hiểu, học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức SGK có thể đạt điểm 7, điểm 8. Những chuyên đề xuất hiện nhiều vẫn là những chuyên đề quen thuộc: Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Công dân với các quyền tự do cơ bản, Công dân với các quyền dân chủ. Đặc biệt có sự xuất hiện của các câu hỏi thuộc hai chuyên đề Pháp luật và đời sống; Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo, đây là hai chuyên đề từ năm 2018 đến nay chưa xuất hiện lại. Phần lớp 11 giữ ổn định tỉ lệ 10% và ở mức độ nhận biết.

Phần kiến thức trên 7 điểm: 25% câu hỏi thuộc mức độ vận dụng và vận dụng cao trải đều ở các chuyên đề lớp 12, đây là những câu hỏi liên hệ thực tế, dạng bài không có điểm mới so với đề thi tốt nghiệp THPT 2020, không có câu hỏi mang tính thời sự. 

Câu hỏi khó: Các câu hỏi cực khó tập trung ở các chuyên đề như: Thực hiện pháp luật, Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Công dân với các quyền tự do cơ bản, Công dân với các quyền dân chủ. Câu 117, 118, 119, 120 là những câu hỏi tình huống phức tạp, nhiều tình tiết, nhiều nhân vật, yêu cầu kết hợp nhiều kiến thức, độ nhiễu cao. Học sinh phải nắm chắc kiến thức lí thuyết và phân tích từng chi tiết của tình huống để tìm ra câu trả lời.

Nhận định chung:

Đề thi đảm bảo được mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, phạm vi theo tinh thần của công văn điều chỉnh nội dung dạy học 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT. Cấp độ câu hỏi tương đương với đề thi tốt nghiệp 2020, tuy nhiên mức độ khó có phần gia tăng do việc tăng độ nhiễu trong các đáp án ở một số câu hỏi.