Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh 2020

Năm 2020, môn Sinh học có 284063 thí sinh tham gia thi. Trong đó có 85715 thí sinh đạt dưới điểm 5, chiếm 30.17%, điểm trung bình là 5.59 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm. cả nước có 121 (0.04%) thí sinh đạt điểm 10 và 43 (0.02%) bài thi bị điểm liệt.  Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm, đỉnh phổ ở giữa, mức điểm phổ biến năm trong khoảng từ 5-6 điểm, độ dốc của phổ điểm ở bên phải thoai thoải hơn ở bên trái cho thấy số lượng thí sinh đạt từ 5.25-10 điểm nhiều hơn thí sinh đạt các điểm số còn lại. 

 

 

Tổng số thí sinh 284063
Điểm trung bình 5.595.333
Điểm trung vị 5.5
Số thí sinh đạt điểm <=1 43 (0.02%)
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) 85715 (30.17%)
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất 5.25


 

Năm nay, các câu hỏi thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu chiếm 58% số câu hỏi của đề thi. Do đó, học sinh nắm vững kiến thức sách giáo khoa có thể đạt 5-6 điểm, phù hợp mục đích xét tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi thuộc phần Vận dung – Vận dụng cao có mức độ khó cao như các năm trước, học sinh cần vận dụng tốt các công thức và khả năng phân tích chính xác các bài toán quy luật di truyền và di truyền người.

So sánh phổ điểm thi THPT QG năm 2019 và năm 2020

Phổ điểm 2019 Phổ điểm 2020
Đỉnh phổ 4.5 5.25
Tỉ lệ học sinh đạt dưới trung bình (<5) Cao: 59.7% Trung bình: 30.17%
Điểm trung bình 4.68 5.25
Số điểm 10 39 121
Tỉ lệ điểm 10 0.01% 0.04%
Tỉ lệ thí sinh đạt ≤ 1 0.03% 0.02%


Đối với năm 2019, tỉ lệ học sinh đạt điểm 10 thấp hơn so với năm nay, năm 2020. Thêm vào đó, tỉ lệ học sinh đạt dưới trung bình và dưới điểm 1 năm 2019 cũng cao hơn so với năm 2020. Lí do vì đề thi môn sinh học 2019 có nhiều câu hỏi đếm số mệnh đề đúng hơn năm 2020 (năm 2019 có 20%, năm 2020 có 12.5%), đây là các câu hỏi có độ nhiễu cao. Số học sinh đạt điểm khá, giỏi ở cả 2 năm đều có sự phân hóa khá rõ ràng. 

Ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống, điểm trung bình tăng mạnh. Cụ thể, tổ hợp môn Toán, Hóa học, Sinh học tăng từ 16.85 lên 20.36. Điều đó cho thấy điểm chuẩn và các trường đại học, cao đẳng năm nay có thể sẽ tăng hơn so với năm 2019.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid nên độ khó của đề thi giảm hẳn so với các năm trước, hơn nữa chủ yếu để xét tốt nghiệp THPT. Phần kiển thức của học kì II lớp 12 đã được tinh giản và chỉ có các câu hỏi thuộc cấp độ Nhận biết và Thông hiểu. Tuy nhiên các câu hỏi cực khó có tính chất phân loại học sinh lại chủ yếu nằm trong chương trình học kì I nên về cơ bản độ khó của vùng câu hỏi này không thay đổi. Vì vậy, học sinh 2003 muốn đạt điểm tốt trong môn thi Sinh học cần có một lộ trình học tập và rèn luyện khoa học, tập trung chú trọng hơn tới việc hiểu, nắm vững bản chất Sinh học và liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

Nguồn: Tổ Sinh – Hệ thống Giáo dục HOCMAI